મતદાર સ્લિપ(Voter Slip) કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી

મતદાર સ્લિપ ડાઉનલોડ કરો: ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી માટે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે, તેથી જો તમે મતદાન કરવા જઈ રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે તમારું નામ મતદાર યાદીમાં છે કે નહીં. આ બધું ‘વોટર સ્લિપ’ પરથી જાણી શકાય છે. તો આજે હું તમને આ પોસ્ટમાં જણાવવા જઈ રહ્યો છું કે તમે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી- …

મતદાર સ્લિપ(Voter Slip) કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી Read More »