ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 05

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

Dear Friends, Viralnewsdunia.xyz team has prepared a FREE Current Affair Online Test series & Question Bank covering all the latest current affairs happened around Bharat and the World. Start FREE online Preparation with questions and answers quizzes in English are available. Daily Update GK 2022

provides you lots of fully solved Online Current Affairs Test questions and answers with explanation. Sample tests with detailed answer description ..

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

Dear Friends, Viralnewsdunia.xyz team has prepared a FREE Current Affair Online Test series & Question Bank covering all the latest current affairs happened around Bharat and the World. Start FREE online Preparation with questions and answers quizzes in English are available. Daily Update GK 2022

provides you lots of fully solved Online Current Affairs Test questions and answers with explanation. Sample tests with detailed answer description ..

0%
0 votes, 0 avg
103

gujarati

ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 05

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

1 / 25

1. Q.2 બંધારણ સભાના સ્થાયી અધ્યક્ષ કોણ હતા...?

2 / 25

2. ક્ષોભ આવરણ માં કાર્બન મોનોક્સાઈડની રસાયણિક આયુ .............હોય છે..?

3 / 25

3. સાઈલેન્ટ વેલી રાષ્ટ્રીય ઉધાન ક્યાં રાજ્યમાં આવેલું છે...?

4 / 25

4. કયું પ્રાણી જંગલના સફાઈ કામદાર તરીકે કામ કરે છે..?

5 / 25

5. ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે ..?

6 / 25

6.

ભગવાન જગન્નાથ કોના આઠમા અવતાર છે

7 / 25

7. જળ પ્રદૂષણ ને કેટલા ભાગ માં વહેચી શકાય ...?

8 / 25

8. વિશ્વ ખેલ પત્રકાર દિવસ ક્યારે ઉજવવામા આવે છે?

9 / 25

9.

વિશ્વ ઓલમ્પિક દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે.?

10 / 25

10. ઇકો સિસ્ટમ શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોણે કર્યો ..?

11 / 25

11. ............... પરોપજીવી વનસ્પતિ છે ..?

12 / 25

12. ભારતમાં પ્રોજેકટ ટાઈગર પરિયોજના ક્યારે શરૂ થઈ ?

13 / 25

13.

 "MERU" પુરૂનામ જણાવો ?

14 / 25

14. અડાલજની વાવ બંધાવનાર રાણી રૂડાબાઈ કોના પત્ની હતા ..?

15 / 25

15. વિશ્વમાં સૌથી નાનું પક્ષી કયું ...?

16 / 25

16. 'લાફિંગ ગેસ' એટ્લે કયો વાયુ ...?

17 / 25

17. એસિડ વર્ષા માટે જવાબદાર કોણ છે ..?

18 / 25

18. વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે ક્યારે ઉજવાય છે...?

19 / 25

19.

લોકસભાનો કાર્યકાળ .............

20 / 25

20. અળસિયાનું લિંગ જણાવો

 

21 / 25

21. ભારતમાં  વનસ્પતિ ની કેટલી પ્રજાતિ જોવા મળે છે ?

22 / 25

22. વંદા નું હદય કેટલા ખંડનું બનેલું હોય છે ..?

23 / 25

23. ભારતમાં સૌપ્રથમ તોપનો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો ..?

24 / 25

24. ચિત્રકૂટ નો ધોધ કઈ નદી પર છે ..?

25 / 25

25. 'એડિસ 'મચ્છર કરડવાથી કયો રોગ થાય છે..?

Your score is

0%

Exit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *