કરંટ અફેર્સ મોક ટેસ્ટટ- 08/07/2022

0%
0 votes, 0 avg
45

gujarati

કરંટ અફેર્સ મોક ટેસ્ટટ- 08/07/2022

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

1 / 10

1. રિલાયન્સ રિટેલે કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ફેશન બ્રાન્ડ સાથે જોડાણ કર્યું છે?

2 / 10

2. કાશી નાથ તીર્થ યોજના કઇ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામા આવી.

3 / 10

3. વિશ્વ ખેલ પત્રકાર દિવસ ક્યારે ઉજવવામા આવે છે?

4 / 10

4. મૂકસેવક અને ગુજરાત રાજ્ય ના ઉદઘાટન કરનાર રવિશંકર મહારાજનું નિધન કઇ સાલ મા થયુ હતુ?

5 / 10

5.

લઘુમતી બાબતોના નવા મંત્રી તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે?

6 / 10

6.  સૌરવ ગાંગુલીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો?

7 / 10

7.

ભારતના નવા G20 શેરપા તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે?

8 / 10

8. G20 મીટ ક્યાં યોજાઈ રહી છે?

9 / 10

9. .નવા સ્ટીલ મંત્રી તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે?

10 / 10

10.

સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક માટે બાય બેક યોજના કયા રજ્યએ શરુ કરી ?

Your score is

The average score is 36%

0%

Exit

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

Dear Friends, Viralnewsdunia.xyz team has prepared a FREE Current Affair Online Test series & Question Bank covering all the latest current affairs happened around Bharat and the World. Start FREE online Preparation with questions and answers quizzes in English are available. Daily Update GK 2022

provides you lots of fully solved Online Current Affairs Test questions and answers with explanation. Sample tests with detailed answer description ..
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *