ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગર પણ ગમે ત્યાં અને ગમે તેવી રીતે ગાડી ચલાવી શકશો, પોલીસ પણ મેમો નહીં ફાડી શકે, બસ આ બે વાતોનું ધ્યાન રાખજો

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ એટલે કે DL વગર વાહન ચલાવવું એ ટ્રાફિક નિયમોની વિરુદ્ધ છે અને તેને ગુનો ગણવામાં આવે છે. આમ કરવાથી ટ્રાફિક પોલીસ કોઈપણ વ્યક્તિનું ચલણ કાપી શકે છે. જો કે, ઘણી વખત એવું બને છે કે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નથી, અથવા તો જ્યારે તમે વાહન લઈને રસ્તા પર જાઓ છો, ત્યારે તમે તમારી સાથે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ લાવવાનું ભૂલી જાઓ છો અને પછી જ્યારે પોલીસ તમને અટકાવે છે અને તમને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બતાવવાનું કહે છે. તમે તે બતાવી શકતા નથી. આવી સ્થિતિમાં પણ ચલણ કપાય છે. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગર વાહન ચલાવવા પર 5000 રૂપિયા સુધીનો મેમો ફાટે છે. પરંતુ, જો તમે ઈચ્છો છો કે તમે DL ના ટેન્શન વગર ગમે ત્યાં વાહન ચલાવી શકો, તો આ માટે તમારે બે બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે અને તમે આ રીતે કરી શકો છે


સૌ પ્રથમ તો ગમે ત્યાં વાહન ચલાવવાનો અર્થ એ છે કે જે સ્થાન પર વાહન ચલાવી શકાય અને જ્યાં વાહન ચલાવવાની પરવાનગી છે. તેથી ધ્યાનમાં રાખવાની પ્રથમ વસ્તુ આ છે. આ સિવાય બીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે જો તમારી પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નથી તો ડ્રાઇવિંગ કરવું ગુનો ગણાશે, પરંતુ જો તમારું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ છે અને તમે ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તેને સાથે લાવવાનું ભૂલી જાઓ છો, તો સરકારે આવી સ્થિતિમાં બચવા માટે રસ્તો આપ્યો છે. તમારે તેના વિશે ખબર હોવી જોઈએ.
ખરેખર, સરકારની એક મોબાઈલ એપ છે, જેનું નામ ડિજીલોકર છે. તમે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ડિજીલોકરમાં અપલોડ કરી શકો છો, અહીં તમારા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની સોફ્ટ કોપી સેવ થશે અને તમે જ્યાં પણ તમારા મોબાઇલ સાથે જશો તે પણ તમારી સાથે જશે. આવી સ્થિતિમાં, જો પોલીસ તમને ક્યારેય રોકે છે, તો તમે સરળતાથી ફોનમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બતાવી શકો છો. તમને જણાવી દઈએ કે DigiLocker એક સરકારી એપ છે, જેને એ હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવી છે કે ભારતીય નાગરિકો તેમના મહત્વના દસ્તાવેજો તેમની પાસે પેપરલેસ રીતે રાખી શકે.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *